Når dere følger

Ved bringing oppfordrer vi foresatte til å si noe om hvordan barnet har det denne dagen. Dette kan være informasjon om søvn, mat og andre områder som kan ha betydning for barnets trivsel.

Når dere henter

Ved henting skal foresatte få innblikk i hvordan dagen har vært. Den generelle informasjonen som gjelder hele barnegruppen kommer på oppslagstavlen, og informasjon som gjelder det enkelte barn blir gitt muntlig av de ansatte i barnehagen. 

Arenaer for samarbeid

Barnehagen har flere areaner for formelt foreldresamarbeid. Disse arenaene er:

  • Foreldresamtaler 1-2 ganger i året, eller ved behov
  • Foreldremøter 1-2 ganger i året
  • SU-møter 2-4 ganger i året
  • Foreldrearrangement
  • Informasjon via e-post