NAV Oppegård har et ungdomsteam som består av tre veiledere. De skal hjelpe deg som er ung ut, eller tilbake i jobb eller utdanning. De kan også hjelpe deg hvis du trenger hjelp med din økonomi eller et sted å bo.

NAV har egne sider på nett for deg som er ung. Her finner du informasjon som er relevant for din situasjon:

Tips om jobbsøking og arbeidsliv

Kontaktinformasjon:

Kontaktsenteret, tlf.: 55 55 33 33

Ungdomsveiledere er tilgjengelig kl. 08.00-16.00.
Tlf.: 406 47 475 / 406 49 487 / 406 45 957.

Følg oss på Facebook og Snapchat og få gode tips og råd til jobbsøk.

Nyttige nettsider

Kompetanse Norge   
Om videregående opplæring