Oppegård kommune leverer sine eldre arkiver til Folloarkivet.

Folloarkivet er et interkommunalt arkiv i Follo som drives under Oppegård bibliotek. Arkivets oppgaver er å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle kommunenes arkiver etter at de er gått ut av bruk, dvs. 25-30 år gamle og ferdig ordnet og katalogisert. Foreløpig er det Oppegård og Frogn kommuner som deltar i samarbeidet.

Du kan se eldre kommunalt arkivmateriale i biblioteket i Kolben etter at det er bestilt og funnet frem. Katalogene publiseres i den landsomfattende søketjenesten Arkivportalen hvor du også kan bestille arkivstykkene.

Folloarkivet oppbevarer også ulike typer rettighetsdokumentasjon. Ta kontakt med Folloarkivet direkte for å få tilgang til arkivene.

Se Folloarkivets nettside for mer informasjon

Forespørsel/søknad om innsyn sendes:

Oppegård kommune, Folloarkivet, Postboks 510, 1411 Kolbotn

Generelle spørsmål:

E-post: Folloarkivet

Husk: Ikke send personlige opplysninger på e-post.