Det innføres også en vannmålerleie, som skal dekke kommunens kostnader for innkjøp, drift og vedlikehold/kontroll av måleren. Dette kommer istedenfor at hver enkelt betaler en engangssum for vannmåleren når den settes inn. Alle vannmålere skal byttes ut og alle må ha en vannmåler innen 2020. Fakturaen inneholder også andre kommunale avgifter.

Uten vannmåler

Eiendommer uten vannmåler har ikke denne avregningen, men stipulert etter areal. Endringen for disse abonnentene er at forbruk pr. m2 er endret fra 2,5 m3 til 1,5 m3/m2.