Brannvesenet har ansvaret for å forvalte brann- og redningstjenesten. Arbeidet består i beredkap og forebyggende tiltak.

For mer informasjon, se brannvesenets nettsider

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ski brannstasjon, Teglveien 18b.
Åpningstid er hverdager, kl. 09.00-14.30
Tlf.: 64 85 10 00
E-post: post@follobrannvesen.no 
Postadresse: Follo Brannvesen IKS, pb. 364, 1401 Ski

Aktuell informasjon

Brann og eksplosjonsvernloven    
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner