Barnehagens visjon: Lek, læring og latter – en barnehage full av skatter. 
I Bråten barnehage er vi opptatt av å ha et godt utviklings- og læringsmiljø både for voksne og barn. Gjennom lek og humor vil vi legge et godt grunnlag for både læring og utvikling. Vi vil motivere barna ved å ta tak i deres interesser og gi de en følelse av mestring. Leken er sentral, da dette er barnas sosiale verden hvor de prøver ut sine ferdigheter og utvikler seg.

Satsingsområder

I 2017 har vi valgt å ha de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehager som satsingsområde. Gjennom hele året bruker vi disse fagområdene på ulike måter, og mange går også over i hverandre. Vi ønsker likevel å ha et større fokus på hvert enkelt fagområde over en lengre periode, og har derfor valgt å dele fagområdene inn i måneder i forhold til kanlenderåret. Inndelingen blir en naturlig del i forhold til årstidene.

Måned Fagområde
Januar og februar Kropp, bevegelse og helse
Mars og april Natur, miljø og teknikk
Mai Kunst, kultur og kreativitet
Juni og juli Antall, rom og form
September og oktober Nærmiljø og samfunn
November og desember Etikk, religion og filosofi

Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst er et gjennomgående fagområde gjennom hele året. Gjennom kommunikasjon, dialog og samspill lærer vi sosial kompetanse og tilhørighet til andre. Det er også via kommunikasjon og lek vi danner vennskap, sosiale ferdigheter og læring.