Dere kan reservere tid til vigsel før prøvingsattesten foreligger, men kommunen må ha denne attesten senest fire uker før vielsen.

Vilkår for å gifte seg

Før dere kan inngå ekteskap, må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at folkeregistermyndigheten (skattekontoret) skal kontrollere at de som skal gifte seg, oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Hvis vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregisteret en prøvingsattest. Dere har selv ansvar for å søke om prøvingsattest.

Se skatteetatens nettsider søknadsskjema for prøvingsattest.

Merk at prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder. Det er et krav i ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig den dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før den dagen dere skal gifte dere.

Når og hvor?

Vi publiserer datoer for vielser på kommunens nettside og setter av 30 minutter. Vielser foregår normalt på rådhuset innenfor vanlig arbeidstid. Ønsker dere vielser utenfor kommunen og/eller utenfor kontortid må dere spørre om dette i god tid.

Kommunen tilbyr ikke vielser i juli eller de to første ukene i august.

Hva koster det?  

Det er gratis å gifte seg i rådhuset i kontortiden. Hvis dere ønsker vielse utenfor vanlig kontortid men innenfor kommunens grenser, koster det kr. 1000. Vielser utenfor kommunen kan bli noe dyrere. Brudeparet må dekke kommunens ekstrautgifter. Dette vil først og fremst være overtidsbetaling og reisegodtgjørelse.

Datoer for vielser i 2018

Fastsatte datoer er:

Torsdag 18. januar, fredag 9. februar, fredag 9. mars, fredag 20. april, fredag 4. mai.

Det er satt av tid til vielser kl. 12.00–15.30 disse dagene.

Flere datoer kommer etter hvert.

Bestill tid

Fyll ut søknadsskjema for å bestille tid. Last ned søknadsskjema.

Husk å legge ved følgende dokumenter:

  1. Original prøvingsattest hvis dette foreligger. Tid for vielse i Oppegård kommune kan imidlertid reserveres før folkeregisteret har utstedt prøvingsattest. (Husk at prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato. Pass derfor på at attesten er gyldig på datoen dere ønsker vielsen.)  
  2. Kopi av legitimasjon for begge parter (gyldig pass eller norske førerkort og bankkort med bilde og personnummer – asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon).

Send søknadsskjemaet, original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av legitimasjon for begge parter til Oppegård kommune, Formannskapskontoret, postboks 510, 1411 Kolbotn.
Dere kan også levere dokumentene i en lukket konvolutt i resepsjonen på rådhuset. Merk konvolutten med Formannskapskontoret og at innholdet gjelder vielse.  

Søknadsfrist

Fristen for å sende søknad, prøvingsattest og kopi av legitimasjon er senest fire uker før ønsket vielsesdato.

Bekreftelse på tidspunkt for vielse

Vi reserverer ønsket tidspunkt for vielser fortløpende og sender dere bekreftelse på vielsesdato når vi har fått prøvingsattesten.

Vigselsmyndighet

I Oppegård har ordfører Thomas Sjøvold, varaordfører Kjell G. Pettersen, formannskapssekretær Kristin Holler og seksjonsleder Anne Heidi Wold vigselsmyndighet (vedtatt i Kommunestyret 23.10.17).

Aktuell informasjon