Badevann

De som ønsker å bade i ferskvann, kan bade i Tussetjern. Kommunen tar jevnlig vannprøver her i perioden mai – september. Oslo kommune tar prøver på badeplassene i Bunnefjorden (Bestemorstranda, Ingierstrand og Bekkensten). Informasjon fra Oslo kommune finner du hos Bymiljøetaten 

Selv om Gjersjøen er drikkevann er det lov med sporadisk bading. Organisert bading fra skoler, barnehager, idrettslag og lignende er ikke lov. Kommunen overvåker ikke badevannskvaliteten i Gjersjøen. Kolbotnvannet er ikke offentlig badevann og kommunen fraråder bading i perioder på grunn av alger.  Kommunen måler ikke tarmbakterier i Kolbotnvannet.

Alger i Kolbotnvannet

Kolbotnvannet har stor tilførsel av næringsstoffer fra omgivelsene. Dette fører til oppblomstring av alger og blågrønne alger (cyanobakterier) hvert år. Noen cyanobakterier produserer gift, men dette skjer ikke hvert år. Algeoppblomstringer kan skje flere ganger i løpet av sommeren. Om høsten dør  cyanobakteriene. Da blir det av og til dannet grønt skum av døde alger på overflaten, og det kan komme store giftmengder ut i overflatevannet. Kommunen følger utviklingen hele sommeren og legger ut data om alger og giftnivåer løpende. Hunder bør ikke svømme i vannet selv om giftmengdene er under grensen for drikkevann, fordi de ofte svelger vann.

Hvis du vil lese mer om alger i næringsrike innsjøer som Kolbotnvannet kan du se på nettsidene til Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Folkehelseinstituttet har også aktuell informasjon.

Tiltak for å bedre vannkvaliteten

Den økologiske overvåkingen av innsjøene og de største bekkene i kommunen skjer i regi av PURA.  Vannkvaliteten i Tussetjern er god. Vannkvaliteten i Gjersjøen har vært god i mange år, men ble  klassifisert som moderat i 2016. Kvaliteten i Kolbotnvannet har vært dårlig eller svært dårlig i mange år. Vannkvaliteten i de fleste bekkene er også dårlig. Kommunen arbeider med tiltak for å bedre vannkvaliteten.

Aktuell informasjon

NIVA
PURA
Folkehelseinstituttet Tema badevann