Tussetjern

Tussetjern (foto) er et idyllisk vann som ligger på grensen mellom Oppegård og Ski. Badeplassen har en liten sandstripe, svaberg og gress.

Stedet har en lang historie, på slutten av 1800-tallet var dette et attraktivt badested for gjester som besøkte Fjeld Sanatorium som lå i tilknytning til vannet.

Badeplassen ved Tussetjern har toalettbygg tilgjengelig for funksjonshemmede. Ved Tussetjern er det parkeringsplass med HC-parkeringsplasser og sykkelparkering. På områder finnes også sittegrupper med plass til rullestolbrukere.

Det er mulig å komme hit med tog og buss, eller med sykle. Tjernet ligger like øst for fylkesvei 156. Nærmeste bussholdeplass, Stenfeltlia, ligger omtrent 250 m unna. Det finnes også turstier rundt vannet med tilgang til resten av Sørmarka.

Dette er en kommunal badeplass og Oppegård kommune tar prøver av vannet i badesesongen. Hvis prøvene viser at det ikke er bra å bade her, blir det satt opp skilt og informert via internett og sosiale medier. Se egne sider om vannkvalitet i Tussetjern

Badeplasser langs fjorden

Badeplassene Bekkensten, Bestemorstranda og Ingierstrand eies og drives av Oslo kommune. For informasjon om badetemperatur og vannkvalitet, se Oslo kommunes nettsider. Friluftsetaten her har ansvar for å ta prøver av vannet. Det er ikke flere kommunalt tilrettelagte badeplasser syd for Bekkensten.

Bekkensten

Badeplassen er en grovkornet sand- og steinstrand med gress og svaberg. Badeplassen har toaletter. Oppegård kommune fraråder lek og plasking i bekkeløpet fordi det erfaringsmessig er mye bakterier her når det har regnet. 

Bestemorstranda

Badeplass med stein- og sandstrand og svaberg. Badeplassen har toaletter.

Ingierstrand bad

Dette er ett av indre Oslofjords mest besøkte badesteder i sommerhalvåret. Her er flere stupebrett og sandstrand. Badeplassen har toaletter.

Vannkvalitet

Eier og driftsansvarlig er ansvarlig for å ta prøver av badevannet. Kommunelegen passer på at vannkvaliteten kontrolleres. Det er ikke er lov med organisert bading i Gjersjøen, som er kommunens drikkevannskilde. Ved Kolbotnvannet er det ikke tilrettelagt for bading. Bading anbefales ikke på grunn av sterkt varierende vannkvalitet.

Mer informasjon?

Har du spørsmål om badestrender i Oppegård, kontakt virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90. Har du spørsmål om vannkvalitet i Oppegård, kontakt Vann og avløp på tlf. 66 81 90 90. Du kan også sende e-post til UTE.