Boområdene rundt barnehagen består både av blokker, rekkehus og eneboliger. De fleste barna bor i gangavstand til barnehagen. Vi er en Grønt Flagg-barnehage og Solsikkebarnehage.

Dagsrytme

Se hvordan vi innretter dagen i barnehagen - vår dagsrytme.

Historie

Tårnåsen barnehage ble bygget i 1970 av borettslagets medlemmer og ble drevet privat, med kommunal støtte fram til 1982. Da overtok Oppegård kommune. Tårnåsen og Øståsen barnehager ble slått sammen til en fem-avdelings barnehage 1. august 2004. De har en virksomhetsleder/styrer som jobber ca. 60 % i Øståsen og 40 % i Tårnåsen.